Nepbonden of Yellow Unions in de Verenigde Staten
auteur: Kees Marges *

In de Verenigde Staten proberen ondernemers de originele vakbeweging af te schaffen of zelfs te verbieden. Ze hebben daar veel manieren voor uitgevonden. Een daarvan is het oprichten van zg. yellow unions, nepbonden dus, die in de plaats moeten komen van de originele vakbonden.

Organizing

Die nepbonden worden door de ondernemer opgericht, zodra in een bedrijf een echte vakbond een cao wil gaan afsluiten. De wet bepaalt dat een cao alleen afgesloten kan worden door een bond die de meerderheid van de werknemers vertegenwoordigt. Als de bond dat aantal leden nog niet heeft, moet die bond eerst campagne voeren om het aantal leden te verhogen. Organizing noemen ze dat. Dus nog voor er onderhandeld kan worden.

Op dat moment richten veel werkgevers die geen cao willen afsluiten, zelf een werknemers-organisatie op, met een bestuurtje c.q. zetbazen van de werkgever, die ook campagne gaat voeren om leden te winnen. Uiteraard krijgt die nepbond alle faciliteiten van de werkgever, zoals vergoeding van kosten. En het bestuur van die nepbond krijgt een mooie loonsverhoging of een andere vorstelijke beloning. Als die nepbond, op basis van allerlei mooie beloftes, die ze nooit gaan waarmaken, wint en de meerderheid van de leden binnen haalt of ervoor zorgt dat de echte bond die meerderheid niet krijgt, is hun missie geslaagd. Soms blijft zo’n nepbond bestaan, want het levert wat extra inkomen op voor het bestuur, soms sterft de nepbond een zachte stille dood. Pas als de echte bond opnieuw een poging doet (als deze er weer geld en energie voor heeft, want zo’n campagne kost veel geld en vergt van zo’n echt bestuur grote inzet), dán pas komt de nepbond weer tot leven of wordt een nieuwe opgericht.

Anti Vakbondsactiviteiten

In de Verenigde Staten verdienen duizenden, zo niet miljoenen, juristen een vorstelijk inkomen door zich te specialiseren in anti-vakbondsactiviteiten. Daar hoort bij het ondersteunen van werkgevers, die een echte vakbond willen tegenhouden. Ze gebruiken daarbij soms zeer agressieve middelen. Omkoping van werknemers hoort daarbij. Deze werkgevers en juristen worden ook door rechtse politici ondersteund met allerlei wettelijke bepalingen.

____________
* Kees Marges
Gepensioneerd FNV. Internationaal vakbondsbestuurder.
(29 januari 2020)


En in Indonesie

En in indonesie

Tijdschrift Mondiaal FNV in 2017