LIDMAATSCHAP AVVnu

Onderstaand een artikel uit “De NUK” (De Nieuwe Utrechtse Krant) Niet alle winkelmedewerkers mogen lid worden van het AVVnu.  Hoe wordt er bij het AVVnu omgegaan met kritische leden?
Zij worden geweerd.
Zie ook op deze site een actuele aanvulling van Sjaak van der Velden over zijn recente ervaring met het lidmaatschap / deelname aan platform van AVVnu.

DE NUK “Gele bonden”, 13 januari 2020

Van de Redactie van De NUK
Hema-medewerkers protesteren tegen slechte arbeidsvoorwaarden.
De feestdagen zijn achter de rug en voor een groep winkelmedewerkers was dat een hard gelag. Keihard werken maar een loonstrookje dat ondanks de groeiende economie weinig vooruitgang laat zien.

Eerder berichtten we op De Nuk over de acties van winkelmedewerkers om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. En over de in hun ogen kwalijke rol van vakbond AVV. Deze bond, PvdA Eerste Kamerlid Mei Li Vos is het boegbeeld, tekende voor een CAO die in hun ogen volkomen onder de maat is en voor sommige winkelmedewerkers zelfs een achteruitgang. De AVV wordt ook wel een “gele bond” genoemd. Dat zijn bonden die zijn opgericht door een overheid, een werkgever of onvoldoende onafhankelijk is van de werkgever. Doordat zij een cao afsluiten kunnen andere vakbonden bij de onderhandelingen buiten spel gezet worden. Dat zo’n kleine bond bepalend kan zijn voor de arbeidsvoorwaarden leidt tot grote frustratie bij werknemers die vaak in meerderheid bij een “echte” bond zijn aangesloten. Het was voor een aantal winkelmedewerkers reden om lid te worden van het AVV zodat zij hun stem konden laten horen.

Toen zij zich in november vorig jaar meldden bij de Algemene Ledenvergadering in Utrecht werd hen echter de toegang geweigerd. Het leidde tot onderstaande brief aan het AVV waar zij tot vandaag nog geen enkele reactie op hebben gehad. Het AVV noemt zich op haar site “De vakbond die snapt hoe jij werkt. De vakbond die vooruit denkt.”

“Ons aanbod, om dan maar de contributie ter plekke te betalen, werd genegeerd”.
Moniek Strijbosch, een van de ondertekenaars, begrijpt nog steeds niet waarom zij niet welkom was.
“Nadat ik me keurig had ingeschreven als lid, kreeg ik een bevestiging binnen. Mijn contributie zou binnen twee maanden worden afgeschreven. Prima. Dat ik daarna nog werd gebeld door  voorzitter Martin Pikaart met de vraag waarom ik lid wilde worden, vond ik vreemd. Zou de voorzitter van de FNV ook alle leden persoonlijk bellen? Op zijn vraag ben ik niet ingegaan. Met een aantal collega’s die ook lid waren geworden van het AVV gingen we naar die ledenvergadering. En daar kregen we te horen dat we niet naar binnen mochten omdat we geen contributie hadden betaald. Bijzonder, omdat ons lidmaatschap was bevestigd. Ons aanbod om dan maar de contributie ter plekke te betalen, werd genegeerd. Het AVV is dus een bond waar niet iedereen lid van kan worden.”

Heeft ze nog wel een beeld kunnen krijgen van wie er wél aanwezig waren?
“Het leek me dat er weinig mensen van de werkvloer in de zaal zaten. Maar dat is een gevoel, want ik was niet in de gelegenheid om met hen te praten.”
De toenemende invloed van de “Gele bonden” zit Strijbosch hoog. Zelf werkt ze bij IKEA waar WIM mee onderhandelt bij de CAO-bespreking. WIM is opgericht door het bedrijf zelf. Voor een paar euro per maand ben je lid.
“Het blijft een rare constructie. Werkgevers praten met een door hen zelf georganiseerde en gefinancierde  bond over arbeidsvoorwaarden. Hoe onafhankelijk is een dergelijke bond? In het geval van IKEA werd door WIM een eindbod voor de cao aan het personeel voorgelegd dat door de leden van FNV massaal werd afgewezen. Omdat de leden van WIM akkoord gingen was de CAO een feit. Het betekende een loonsverhoging van ongeveer 2,5 procent per jaar. Dat is op zich al heel weinig maar zeker voor een bedrijf als IKEA dat het uitstekend doet. In de praktijk werd een groot deel van het personeel buiten spel gezet. Het is allemaal wettelijk toegestaan”.

Brief aan het bestuur van de AAV: “We zijn het zat”
Geacht bestuur van AVV, beste mevrouw Vos en meneer Pikaart,
Wij sturen jullie deze mail omdat we op de ALV op 15 november jl. niet werden toegelaten terwijl wij wel lid zijn van de AVV. Afgelopen weken hebben enkelen van ons een uitnodiging ontvangen voor een gesprek. Voor ons is deze uitnodiging mosterd na de maaltijd. Wij wilden tijdens de ALV met het bestuur van AVV in gesprek over de cao’s die jullie afsluiten en die verslechteringen van arbeidsvoorwaarden betekenen voor duizenden medewerkers. Wij zijn een groep medewerkers uit de detailhandel, bouw en catering die zich zorgen maken en boos zijn over wat er momenteel gebeurt met onze arbeidsvoorwaarden. Deze staan enorm onder druk en dat komt doordat jullie akkoord gaan met verslechteringen.
Onze lonen stijgen nauwelijks, terwijl de rekeningen voor onze huren, energie, boodschappen oftewel het gewone dagelijkse leven net als voor iedereen stijgen. Ook wij zouden heel graag iets willen merken van de groeiende economie, maar ondertussen wordt het voor ons steeds moeilijker om rond te komen.
We werken op tijden en dagen die wij ook gewoon met onze familie willen doorbrengen. Sinterklaas is net geweest en binnenkort komen kerst en oud en nieuw er aan. En hoewel het heel gezellig is in de winkels en op het werk, vinden wij het ook fijn om (een gedeelte van) die dagen door te brengen met onze dierbaren.
Uiteraard hebben wij geprobeerd om onze werkgevers zo ver te krijgen om onze arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Helaas komen zij ons niet tegemoet en vinden zij winst en kostenvermindering belangrijker.
Ondertussen merken wij dat ook bonden met amper leden, zoals AVV, onze belangen niet vertegenwoordigen. Deze bonden, waaronder jullie, tekenen voor verslechteringen en gaan er dus mee akkoord dat het voor ons steeds moeilijker wordt om rond te komen en een privéleven te hebben.
Jullie hebben o.a. de CAO voor de Retail  getekend. Een CAO zonder inhoud die er voor zorgt dat onze lonen nauwelijks stijgen en we enorm flexibel moeten zijn. Deze CAO heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers die hieronder vallen, maar voor alle medewerkers in de Retail. Bedrijven als HEMA, Bijenkorf en IKEA gaan ook voor lage lonen en hoge flexibiliteit. Zij verwijzen hierbij naar de CAO die jullie als AVV hebben afgesloten. Ook vanuit andere sectoren is deze brief ondertekend, omdat wij zien dat deze verslechtering van arbeidvoorwaarden een slecht voorbeeld is voor alle sectoren. We willen niet dat dit soort uitwassen zich als een olievlek verspreiden.
Wij zijn het zat! Wij hebben er genoeg van dat onze lonen niet stijgen ondanks een groeiende economie. Wij hebben er ook genoeg van dat onze roosters steeds meer verslechteren. En we zijn het zat dat andere mensen dan wijzelf over onze arbeidsvoorwaarden beslissen! Het gaat om ons loon en ons rooster, dus wij willen hier invloed op!
Wij willen dat jullie stoppen met het tekenen voor verslechteringen. En als jullie je dan toch willen bemoeien met onze arbeidsvoorwaarden, doe dat dan met en namens ons en niet zonder ons! Daarom hebben wij ons aangemeld als lid van de AVV en hebben we aangegeven dat we de algemene ledenvergadering willen bijwonen. Zodat we invloed hebben op onze eigen arbeidsvoorwaarden.
Tot onze grote verbazing is enkelen van ons de toegang tot de ALV geweigerd met het argument dat wij onze contributie nog niet betaald hebben. Ook het aanbod om die 25 euro ter plekke te betalen, deed jullie niet van gedachten veranderen. Sommige van ons is zelfs verteld dat we geen lid mogen worden. In Nederland is er het recht lid te worden van welke vakbond dan ook! Enkelen van ons hebben een uitnodiging gekregen voor een aparte vergadering. Maar waarom worden wij niet toegelaten op de algemene vergadering? We krijgen de indruk dat onze stem niet gehoord mag worden, terwijl AVV er prat op gaat een ‘democratische vakbond te zijn’.
Het kan toch niet zo zijn dat jullie beslissen over onze arbeidsvoorwaarden, maar niet toestaan dat wij daarover mee mogen praten! Wij laten ons als leden van AVV niet afschepen. Wij willen dat AVV stopt met het afspreken van verslechteringen, en wij willen dat AVV stopt om winkelmedewerkers te weigeren op de Algemene Leden Vergadering.
Met vriendelijke groet,
Moniek Strijbosch,
Paul Haimes,
Martien de Haan,
Nelis Breure,
John Dekker,
Han van der Kamp.