Tonen 8 resultaat en)
Actueel

Motie 7 maart a.s.

Zaterdag 7 maart, congres PvdA. Op dit congres staat de motie van Gerard Bosman “tegen gele nep vakbonden” ter discussie. Nadat aanvankelijk door de fracties van eerste en tweede kamer de motie ontraden werd. Deze afwijzing is door de indiener met succes bestreden. De motie krijgt in het land voldoende steun. Het ziet er naar …

Actueel

Nederlaag gele (nep)vakbonden

De gele nepvakbonden hebben een stevige nederlaag hebben geleden bij de totstandkoming van de CAO Technische groothandel. De stakingsakties op diverse locaties in het land laten zien dat werkgevers niet om de onafhankelijke vakbonden heen kunnen. De werkgevers werden en worden gedwongen de FNV opnieuw aan de onderhandelingstafel toe te laten. Het leidde tot snelle …

Actueel

TUI richt eigen (nep)vakbond op

Nieuw is de ontwikkeling i.v.m. het (nog niet) tot stand komen van een CAO voor het cabinepersoneel bij de vliegmaatschappij van TUI. Ondanks dat 60 % van het personeel georganiseerd is bij de FNV meent de multinational een eigen bedrijfsvakbond op te moeten richten om een CAO mee af te sluiten. Lees meer in het …

Actueel

FNV helpt medewerkers PICNIC

De tekst van de supermarkt-cao is aangepast naar aanleiding van de acties van de werknemers bij PICNIC. De FNV is erin geslaagd te voorkomen dat PICNIC (een online supermarkt) onder de CAO van de reguliere supermarkten uit kan komen. Lees meer in het nieuwsbericht van de FNV op 2 maart 2020: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/flex/2020/03/fnv-medewerkers-picnic-straks-onder-cao-supermarkt

Actueel

Mw. Vos weg bij AVVnu (?)

Het onderzoeksplatform Investico heeft een onderzoek/artikel gewijd aan het vertrek van Mw. Vos bij AVVnu. Het verscheen op 4 maart 2020. Noot redactie: “Mevrouw Vos is afgetreden als vice-voorzitter; maakt echter nog steeds deel uit van het bestuur.” Lees meer op: https://www.platform-investico.nl/artikel/mei-li-vos-weg-bij-alternatief-voor-vakbond-na-verzet-pvda-leden/

Actueel

Belangenbehartigers van ZZP’ers

Het artikel op deze site van Zipconomie “Platform-economie”, heeft een vervolg gekregen met een onderzoek naar 23 organisaties die zich “bekommeren” om de ZZP-ers. Het artikel is van 12 juni 2019. Lees meer op: https://www.zipconomy.nl/2019/06/welke-belangenbehartigers-komen-op-voor-zzpers-een-overzicht/