Actueel

Facebook-discussie: Het AVV of uit de grafkelder van de vakbeweging

De bijdrage aan de website door Sjaak van der Velden: Het AVV of uit de grafkelder van de vakbeweging, heeft tot “enige” opwinding geleid.
De voorzitter van het AVVnu, Dhr. Pikaart, heeft op Facebook gereageerd door zijn brief openbaar te maken. Reacties konden niet uitblijven. Hieronder twee reacties (van de 83), uiteraard één van Sjaak zelf en één van Kees Marges.

Op 7 februari 2020 verscheen de complete brief van Dhr. Pikaart.
“Geachte heer Van der Velden,
dank voor uw begrip voor de drijfveren achter de oprichting van AVV en voor uw steun voor ons draagvlakmodel, waarbij we niet alleen de leden stemrecht geven over hun eigen cao maar iedereen die er onder valt.
U beklaagt zich over de aangifte die wij tegen u hebben gedaan wegens het plegen van fraude en oplichting. Die klacht begrijp ik niet. U zult begrijpen, dat de stemming die wij uitzetten over een cao-akkoord van groot belang is voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die eronder vallen, en dat wij dus maatregelen treffen die het ordentelijke verloop van deze stemming dienen te waarborgen. Een van die maatregelen is dat degenen die zich registreren voor de stemming dienen te verklaren dat ze inderdaad werknemer zijn in de sector of bij het bedrijf waarover het gaat. Een tweede maatregel is een controle op degenen die zich als zodanig registreren. Een derde maatregel is een duidelijke waarschuwing op onze site dat wij aangifte doen tegen personen die fraude plegen en ons daarbij dus schade berokkenen. Een vierde maatregel is dat wij ook daadwerkelijk aangifte doen in voorkomende gevallen.
U heeft valselijk verklaard als werknemer werkzaam te zijn bij Xenos, u heeft vervolgens gestemd voor een stemming over de cao voor Xenos, en daarom hebben wij aangifte tegen u gedaan.
Uw stelling, dat u deze activiteiten slechts ondernomen heeft om onze stemming te controleren, is ongeloofwaardig. Immers, u heeft reeds meermaals -en reeds lang voor de stemming over Xenos- zeer negatieve opinies over AVV te kennen gegeven. U heeft hier dus reeds een vooropgezette mening over en staat er niet neutraal tegenover. Indien u daadwerkelijk slechts geïnteresseerd was om nader inzicht te krijgen in onze werkwijze, had u ons kunnen benaderen. We hebben een website, een kantoor, een telefoon, e-mail adressen. Dat heeft u echter niet gedaan. Evenmin heeft u ons vooraf rechtstreeks op de hoogte gebracht van uw acties. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat uw acties er slechts op gericht waren ons zoveel mogelijk schade te berokkenen en vervolgens hierover de publiciteit te kunnen zoeken.
Dit is een werknemer van een gerenommeerd wetenschappelijk instituut onwaardig; een echte wetenschapper zou hoor en wederhoor plegen voordat hij zich negatief zou uitlaten over een vakbond, immers uw primaire onderzoeksobject, en deze bovendien schade zou berokkenen. Hiermee diskwalificeert u zichzelf als wetenschapper en daarin lag ook de aanleiding voor onze klacht bij uw werkgever.
Anders gezegd, indien u daadwerkelijk de proef op de som wilde nemen of de door AVV uitgezette stemming iets voorstelt, dan zou het u sieren als u daar nu de proefondervindelijke conclusie uit zou trekken.
Tenslotte wijs ik erop dat Cato een politicus was met de bijbehorende vooringenomen standpunten en geen wetenschapper, die met een open blik zaken onderzoekt.”

Op 9 februari 2020 de reactie van Sjaak van der Velden.
“Beste heer Pikaart, een lang verhaal maar de kern blijft dat uw AVV met een zeer klein ledental en een rammelende aanpak van stemmen verzamelen veel geld binnenhaalt op een manier die mij vreemd voorkomt als het om de belangen van werknemers gaat. Daar komt bij dat ik geen journalist ben maar onderzoeker en hoor en wederhoor is voor historici over het algemeen een onmogelijke zaak en daar doe ik dus hier ook niet aan. Doe ik ook niet als ik een boek over de FNV schrijf of De Unie; ik bekijk dan wel de diverse standpunten en feiten. Een enkele keer interview ik mensen, maar raadpleging van jullie website en de vele artikelen in de media zijn voor mij voldoende geweest om een oordeel te vellen. Dat is overigens niet zozeer een wetenschappelijk maar eerder een moreel oordeel, en ook daar mag een wetenschapper zich aan ‘bezondigen’. Maar zoals ik al begon, stond ik aanvankelijk helemaal niet zo afwijzend tegenover kritiek op de reguliere vakbeweging, kritiek die ik binnen en buiten FNV en CNV kringen meermaals ook heb geuit. Maar niemand, maar dan ook werkelijk niemand heeft het in zijn hoofd gehaald om om die reden mijn baas te smeken maatregelen tegen mij te treffen.” (9 februari 2020)

Op 11 februari 2020 de reactie van Kees Marges.
Martin Pikaart. U richt zich weliswaar tot Sjaak van der Velden en die is mans genoeg om zelf te reageren, maar ik voel toch wel een grote drang op een enkel verbijsterend onderdeel van uw reactie in te gaan.
Als ik u goed begrijp behoort tot uw controle maatregelen te controleren of iemand daadwerkelijk in een sector werkt, het bekend maken bij zijn of haar werkgever de van naam etc. van iemand die zich gemeld heeft om te stemmen over een resultaat van onderhandelingen. U maakt dus de identiteit van die persoon, en dus waarschijnlijk ook meerdere andere personen, bekend bij de werkgever, zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven.
In het echte wereldje van vakbonden is dat bekend maken van de identiteit van een lid of sympathisant een doodzonde. Vele malen hebben werkgevers geprobeerd de identiteit van vakbondsmensen te achterhalen zonder dat die vakbondsleden zelf toestemming hebben gegeven, zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld voor het innen van vakbondscontributie. Deze doodzonde is dus al een teken dat u helemaal geen vakbond bent, anders zou u dat nooit doen.
Ik vraag me ook af hoe zich dit verhoud met de privacy wetgeving. Ik hoop dat de FNV dit eens zal nagaan.
En als u dan ook nog bij de werkgever aandringt op maatregelen, toont u uw ware karakter en dat is niet het karakter van een vakbondsmens, integendeel.
Ik verbaas me er nu over dat ik zo netjes naar u ben geweest is deze reactie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *