“De schreeuw” (Edvard Munch) op z’n Freds. Fred van Essen, Tilburg 8 feb. 2017

 


redacteur: Hans van Bakel *

Aanleiding
Op 7 maart 2020 j.l. hield de Partij van de Arbeid een congres. Op dit congres bogen de leden zich o.a. over een motie met de volgende strekking: Dat vanuit de regering geen algemeen verbindend verklaring wordt afgegeven voor cao’s tot stand gekomen door zogenaamde gele bonden/nepbonden. Dat gele bonden geweerd moeten worden van de onderhandelingstafels voor de CAO’s. En roept de tweede kamer en eerste kamer fracties op: De eis middels wetgeving te effectueren.
Het resultaat van de diverse akties (o.a. het publiceren van deze website) is  dat de motie ruim voldoende steun op het congres verwierf. Het PvdA congrespresidium heeft aangegeven dat zij ervan uitgaan, gelet op de ruime meerderheid die vóór de motie stemde, dat de motie wordt uitgevoerd. (Voor de gang van zaken ivm deze motie zie het archief)
Als redacteur van deze website zit ik op een kruispunt van informatie. Laat er geen misverstand over bestaan: zelf ben ik fel tegenstander van gele bonden.
Op deze website wil ik, ook in de toekomst, informatie tegen gele bonden bundelen en publiceren.

Solidair
Ik ben solidair met alle werkers die het belangrijk vinden zich onafhankelijk en strijdbaar te organiseren; met leden die de onafhankelijke vakbonden in stand houden door het betalen van contributie. Met schoonmaak(st)ers, winkelpersoneel (werkers in de retail), Tata werknemers, Deliveroo bezorgers, stakers bij de technische groothandels, werknemers in de havens en in het onderwijs en in de zorg. Solidair met alle werkers, met welk contract dan ook, of zonder contract, zelfstandigen, zzp-ers, oproep/invalkrachten, uitzendkrachten, zmp-meewerkenden, flex-werkers.

De volgende tabel toont belang van en tevredenheid met vakbonden onder de bevolking (zie bronvermelding onderaan tabel). Er is een minderheid onder de bevolking die het belang van vakbonden niet ziet/geen mening over heeft. Er is een nog kleinere minderheid die de invloed van vakbonden wil minimaliseren.
Tegen gele bonden
Gele bonden ondermijnen de onafhankelijke belangenbehartiging t.a.v. het loon, de arbeidsduur, de arbeidsomstandigheden en overige belangen van werknemers. Gele bonden maken afspraken met werkgevers tegen de belangen van de meerderheid van de werkers in, in de branches waarin zij actief zijn.

International Labour Organization (ILO) Definitie
A union limited to a single company which company dominates or strongly influences it, thereby limiting its influence.
Een (gele) vakbond, binnen een enkel bedrijf,  wordt gedomineerd door dit bedrijf / zijn werkgever. Is daarom geen onafhankelijke vakbond.

Belangrijkste gele bonden in Nederland zijn
AVVnu, De Landelijke Belangen Vereniging (LBV), Qlix en WIM bij Ikea. Zij krijgen stuk voor stuk een eigen pagina op deze website.

Verwarring
AVV staat voor Algemeen Verbindend Verklaring (van CAO’s door de minister). Bleef het daar maar bij. De initiatiefnemers van de knalgele bond hebben bedacht dat AVV ook staat voor Alternatief Voor Vakbond. Om van deze verwarring af te komen hanteer ik voor deze gele bond steeds de term AVVnu; een manier van schrijven die de gele bond zelf ook regelmatig gebruikt.

______________
* Hans van Bakel
Gepensioneerd. Van gereedschapsmaker naar vormingswerker naar bouwcoach. Derde generatie vakbondslid.